لینوکس

پلن پایه

20,000تومان
ماهانه

500 مگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
رم 1 گیگابایت
15 درصد تخفیف
در سفارش یکساله

پلن استارت‌آپ

34,000تومان
ماهانه

1000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
رم 1 گیگابایت
15 درصد تخفیف
در سفارش یکساله

پلن شتاب

65,000تومان
ماهانه

2000 مگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
رم 1 گیگابایت
15 درصد تخفیف
در سفارش یکساله