لینوکس

پلن پایه

15% تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله

  • 500 مگا فضای ذخیره‌سازی
  • 10 گیگ پهنای‌باند
  • 1 گیگ رم
پلن استارت‌آپ

15% تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله

  • 1000 MB فضای ذخیره‌سازی
  • 30 GB پهنای‌باند
  • 1 GB رم
پلن شتاب

15% تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله

  • 2000 MB فضای ذخیره‌سازی
  • 50 GB پهنای‌باند
  • 2 GB رم