لایسنس سولاس وی ام Solusvm.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.لایسنس سولاس وی ام Solusvm

Solusvm - Master


شروع از   198,450تومان
ماهانه

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master


Solusvm - Slave


شروع از   56,700تومان
ماهانه

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master