لایسنس CloudLinux و KernelCare.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.لایسنس CloudLinux و KernelCare

لایسنس Cloudlinux - Cloudlinux


 
240,450تومان
ماهانه

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master


لایسنس Cloudlinux - Kernelcare


 
72,450تومان
ماهانه

دریافت آخرین نسخه
فعالسازی آنی
پشتیبانی مستقیم
دسترسی به TDN
ساخت VM بر روی سرور Master